Mają Państwo prawo ODSTĄPIĆ OD UMOWY w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek
przyczyny. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować
Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego
oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Poniżej
podajemy dane kontaktowe:

SYLWIA SZYTE MIŁOŚCIĄ SYLWIA KOMAR
ul. Wolności 17,
64-140 Włoszakowice,
+48 794170186,
sszytemiloscia@gmail.com

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Zwracany lub wymieniany Towar:
– powinien zostać przesłany kompletny w oryginalnym, niezniszczonym opakowaniu, posiadać metki i zabezpieczenia,
– nie może mieć śladów użytkowania,
– powinien zostać odesłany wraz z poprawnie wypełnionym formularzem zwrotu/odstąpienia od umowy i dowodem zakupu paragon/faktura.

W terminie 14 dni od otrzymania towaru Sklep zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (wartość towaru brutto) wskazaną na dokumencie zakupu.
Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego, nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi), gdy jest szyty na zamówienie. Określony: wzór, kolor, wymiar.

***

Zgłaszając reklamację Kupujący zobowiązany jest przesłać Towar wraz z prawidłowo wypełnionym formularzem reklamacji oraz paragonem/fakturą potwierdzającą zakup Towaru na adres: Sylwia Szyte Miłością Sylwia Komar, Ul. Wolności 17, 64-140 Włoszakowice.
Reklamacja rozpatrywana jest w ciągu 14 dni od dnia jej zgłoszenia.

Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, Konsument może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia.